prijavaTERJATVE.si
Do denarja v 5-ih korakih

1. KORAK

Prenesite in izpolnite obrazec za prijavo terjatve (računov ni potrebno prilagati).

2. KORAK

V elektronski obliki ga posredujte na info@pravnapisarna.si.

3. KORAK

Pomagamo vam pripraviti prijavo terjatve v stečaj v roku 48h ali prej!

4. KORAK

Prejmete pripravljen predlog za prijavo terjatve na vaš naslov!

5. KORAK

Pregledate pripravljen predlog (priložite tudi listine, na katere se v prijavi sklicujete – račune, pogodbe) in vse skupaj pošljete na sodišče!

INSOLVENČNI POSTOPKI

Želite prijaviti terjatev v stečajno maso – prisilno poravnavo?

Prijava terjatve v 48h - OBRAZEC


Katere insolvenčne postopke poznamo?

  • prisilna poravnava
  • stečaj in osebni stečaj
  • likvidacija

Kako vemo, da je podjetje, ki nam dolguje v stečaju ali prisilni poravnavi?

Vi sami morate poskrbeti za to, da preverite ali se je bil zoper Vašega dolžnika začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave.

Ali je Vaš dolžnik v stečaju ali prisilni poravnavi, preverite na spletni strani AJPES-a (www.ajpes.si - prijava je brezplačna) ali pišite na naš mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in to za vas preverimo mi!

Kaj storim, če izvem, da je moj dolžnik v stečaju ali prisilni poravnavi?

V primeru, da je dolžnik, do katerega imate odprte terjatve v stečaju, morate te terjatve prijaviti sodišču, ki vodi postopek. Če terjatev ne prijavite, le-te propadejo in niso nikoli poplačane. Rok za prijavo je 3 mesece mesec po objavi oklica o začetku postopka - oklic s pozivom na prijavo terjatev je objavljen na spletnem mestu www.ajpes.si, (upniki o začetku postopka niso posebej obveščeni, zato je priporočljivo redno spremljanje dolžnikov). Vse to vam lahko pomagamo urediti mi preko našega obrazca.
V primeru, da je dolžnik, do katerega imate odprte terjatve v prisilni poravnavi lahko te terjatve prijavite sodišču, ki vodi postopek. Rok za prijavo je 1 mesec po objavi oklica o začetku postopka - oklic s pozivom na prijavo terjatev je objavljen na spletnem mestu www.ajpes.si, (upniki o začetku postopka niso posebej obveščeni, zato je priporočljivo redno spremljanje dolžnikov). Vse to vam lahko pomagamo urediti mi preko našega obrazca.

Kaj če zamudim 3-mesečni rok za prijavo terjatev v stečaju?

Prijave terjatev v stečajno maso, so možne samo v 3-mesečnem roku od objave oklica o začetku stečajnega postopka na spletni strani AJPES-a . Če ta rok zamudite in terjatev ne prijavite v obdobju treh mesecev od oklica, Vaša terjatev prav tako propade in ni nikoli poplačana.

Kako prijavim svoje terjatve v stečajno maso?
Svoje terjatve prijavite tako, da na okrožno sodišče, ki vodi stečajni postopek pošljete dokument, v katerem so Vaši podatki, ter navedene in opisane Vaše terjatve - Prijava terjatev v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave. Vse to vam lahko pomagamo urediti mi preko našega obrazca.

Koliko znaša sodna taksa za prijavo terjatev v stečajno maso?

Z novelo Zakona o sodnih taksah (ZST-1), ki je začela veljati s 1.1.2011, so bile sodne takse za prijavo terjatev v insolventnih postopkih ukinjene. Plačilo takse pri prijavi terjatev v stečajno maso, od tega datuma dalje tako ni več potrebno.

Kakšen je rok za prijavo terjatev v stečajno maso?

Rok za prijavo terjatev v stečajnem postopku je 3 mesece od objave o začetku stečajnega postopka na spletni strani AJPES-a . Rok za prijavo terjatev je naveden tudi na oklicu o začetku stečajnega postopka, ki ga prav tako najdete na spletni strani AJPES-a.

Kje dobim podatke za izpolnitev prijave terjatev v stečajno maso?

Podatke, ki jih potrebujete, da prijavite svoje terjatve (sodišče, ki vodi zadevo, opravilno številko, datum izdaje sklepa,...), prav tako najdete na spletni strani AJPES-a – lahko pa jih za vas najdemo mi – le prijavitev vašo terjatev preko našega obrazca.

Kaj če prijavim terjatve, a je stečajne mase premalo, da bi bil moj dolg poplačan?

V primeru, da svoje terjatve prijavite v stečajno maso, a iz nje niste nikoli poplačani, se Vam te terjatve (oz. del terjatev, ki ne dobite poplačane), štejejo kot davčno priznan odhodek (21. člen, 6. odstavek Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb). Vendar pa se Vam neplačane terjatve štejejo kot odhodek le če terjatve prijavite v stečajno maso.

Ali ima terjatev, glede katere je bila pred začetkom stečajnega postopka predlagana izvršba, v stečajnem postopku kakšno prednost in ali je potrebno tako terjatev prav tako prijaviti v stečajnem postopku?

Na kratko - da - je potrebno!

Pravna podlaga glede navedenega vprašanja je urejena v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Če je v izvršbi že opravljen rubež premičnin (na podlagi ustreznih dejanj izvršitelja) ali rubež nepremičnin (z vpisom zaznambe izvršbe v zemljiški knjigi) in je bil ta rubež opravljen prej kot 2 meseca pred uvedbo stečajnega postopka (to je pred vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka), ste v ugodnejšem položaju kot upniki ostalih navadnih (neprednostnih in nezavarovanih) terjatev (280, 281 ZFPPIPP). Vaša terjatev se v tem primeru poplača iz posebne stečajne mase, ki jo sestavlja zarubljeno premoženje.

V nasprotnem primeru pa je Vaš položaj enak, kot če izvršilni postopek pred tem ne bi bil začet.

Terjatev, glede katere je bil pred začetkom stečajnega postopka izdan sklep o izvršbi, je treba ne glede na postopek izvršbe prijaviti v stečajnem postopku. Pri tem je pomembno, da se poleg terjatve v stečajni postopek prijavi tudi t.i. ločitvena pravica (če obstaja), to je pravica do ločenega poplačila iz zarubljenega oziroma zastavljenega premoženja. Izvršilno sodišče namreč v primeru začetka stečajnega postopka izvršilni postopek prekine in ga nadaljuje le v primeru, da sta v stečajnem postopku priznani tako terjatev kot ločitvena pravica (296/1, 296/5, 298 ZFPPIPP). Če terjatev ali ločitvena pravica ne bi bili prijavljeni v roku 3 mesecev po objavi sklepa o začetku stečajnega postopka, ali pa bi bila terjatev ali ločitvena pravica uspešno prerekana in zato ne bi bila priznana, bi sodišče izvršilni postopek ustavilo in razveljavilo sklep o izvršbi in opravljena izvršilna dejanja (281/2 ZFPPIPP).

POKLIČITE ZDAJ

T: 031 70 90 30
E: info@pravnapisarna.si
KONTAKTNI OBRAZEC

INFO

PrijavaTERJATVE.si,
Pravna pisarna, d.o.o.
Špelina ulica 1, 2000 Maribor
Ali je vaš dolžnik v stečaju ali prisilni poravnavi?
BREZPLAČNA poizvedba
Prijava terjatve v 48h.
PRIJAVA TERJATVE

Za uspešno prijavo terjatve potreben le en dokument!

K prijavi je treba priložiti kopije dokumentov, ki dokazujejo obstoj terjatve. V prijavi je treba ločeno prijaviti zapadle in nezapadle terjatve ter morebitne obresti.

Vse to vam lahko pomagamo urediti mi preko našega obrazca.

Prijava terjatve v 48h - OBRAZEC

prijavaTERJATVE.si - (STEČAJ, PRISILNA PORAVNAVA) - Pravna pisarna d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor - tel. 031 70 90 30 - e-pošta. info@pravnapisarna.si
splošni pogoji - pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov